COACHING

COACHING je proces osvještavanja trenutne situacije i pronalazak novih smjernica kako da što brže i uspješnije dođete do tamo gdje želite biti kako biste vodili život kakav zaslužujete.


COACHING je proces koji omogućava čovjeku da iz svojih snaga postigne svoj cilj. Humanistička psihologija dokazuje da je Coaching proces tijekom kojeg se osvještavaju nesvjesni obrasci koji su duboko potisnuti u ljudskoj nutrini, te se vračaju ili razvijaju ljudski resursi a na taj način dolazi do promjena na svim područjima ljudskog postojanja. Coaching služi za osobni rast i razvoj,za razvijanje kreativnosti, usvajanje strategija i ponašanja, proširenje osobnih potencijala, vještina i sposobnosti, postizanje balansa i unutarnjeg mira. 

Wingwave coaching

WINGWAVE coaching je metoda coachinga radom na emocijama koja brzo i efikasno otklanja stres i blokade, podiže razinu kreativnosti, mentalnih sposobnosti i samopouzdanje.

Ime Coaching metode "wingwave" odnosi se na "zamah krila leptira"- česta metafora koja potječe iz teorije Edwarda N. Lorenza. Ona otprilike znači da zamah krila jednog leptira može promijeniti vremenske prilike na drugom kraju Zemlje. Jednako tako čak i "mali" impulsi, kakvi su brzi obrasci koje proizvode oči na temelju mahanja, mogu značajno i pozitivno pokrenuti klimu u svijetu oživljavanja i ponašanja neke osobe. Ti se pokreti, koji ciljanim intervencijama pokreću individualne izvore snage kod klijenta, nazivaju emocijama.

Dio riječi "wing" podsjeća na zamah krila leptira, koji može promijeniti cijelu klimu, što istovremeno znači da se"wing" mora postaviti na točno određeno mjesto kako bi imao takav veliki efekt. To točno mjesto određujemo pomoću miostatskog testa. Usto metafora krila pojašnjava velik značaj optimalne suradnje obiju moždanih hemisfera, jer samo tako možemo uspješno visoko letjeti i sigurno sletjeti. Dio riječi " wawe" predstavlja asocijaciju prema engleskom pojmu " "brainwave", što znači "super ideja" ili "izvanredno nadahnuće". A upravo se to ciljano izaziva wingwave-coachingom, ciljani razvoj resursa i kreativnih procesa a najvažnije od svega postizanje i održavanje osobnih vrhunskih postignuća.

Kako djeluje wingwave coaching?

Vrsta intervencije djeluje na individualne vlastite snage pojedinog klijenta. Coach ili terapeut gotovo da i ne predlaže sadržaj procesa rješavanja problema ili puta ka uspjehu. Klijeni razvijaju svoj osobni put prema cilju posve samostalno, iz repertoara vlastitih ideja, osjećaja i ponašanja. Poslužimo se jednom metaforom: Vrtlar mora točno znati kako se sjeme mora saditi i njegovati, ali rast, cvjetanje i rađanje plodova- za to je zadužena mudrost biljke.

Teme koje se posebno dobro rješavaju wingwave intervencijama?

1. Bilo koja vrsta problema povezanih sa stresom, koji nastaju u zahtjevnim svakodnevicama. Ako se taj stres sam po sebi ne razgrađuje, tada se on imprinta i gomila te sve više i više opterećuje naše sposobnosti.

2. Fokusiranje resursa na vrhunska postignuća.

3. Stvaranje temelja uvjerenja, koji dobro podnosi i zahtjeva mentalna opterećenja. Taj temelj omogućuje da osoba ne bude previše potresena nepredviđenim neugodnim događajima.

Metodološke sastavnice wingwave coachinga:

- Bilateralna stimulacija hemisfera, poput brzih pokreta, auditivnih, taktilnih i motoričkih podražaja lijevo-desno.

- Neurolingvistički coaching i NLP kao primjerice rad na submodalitetima, reframeing ili procesi vremenske linije.

- Miostatski test: kako bi se ispitalo djelovanje intervencija te se dobio precizan okidač promjene "triggerpoint of change-TOC" za najefikasniji, a time i vremenski najekonomičniji ulaz u određenu temu coachinga: prečac do rješenja.

NLP coaching

NLP coaching je umjetnost stvaranja razgovorom konteksta koji omogućuje prirodni tijek promjene.

NLP coaching je profesionalni i povjerljivi odnos između choacha i klijenta, koji se temelji na otvorenosti, iskrenosti i integritetu s namjerom da se pomogne klijentu da na temelju vlastitih vrijednosti i ciljeva živi kongruentno i ispunjeno. Profesionalan NLP coaching je interaktivni odnos, odnos jednakih, partnerstvo u kojem se izravno postavljanje pitanja koristi za usmjeravanje, odnos koji je usredotočen na klijenta i u kojem je klijent aktivni sudionik i poduzima akcije za ostvarenje svojih vizija, ciljeva i želja.

Coaching koristi istraživanje i osobna otkrića za izgradnju klijentove osvještenosti i odgovornosti i klijentu daje strukturu, podršku i povratnu informaciju.

Usmjeren je na postizanje pozitivnih promjena u komunikaciji i ponašanju. NLP coach koristi različite tehnike i metode kako bi pomogao klijentu da prevlada svoje prepreke i ostvari željene ciljeve i ishode.


                                Svatko od nas izgrađuje svoj vlastiti model ponašanja koje je moguće prepoznati, koristiti i promijeniti.

Svijet nije onakav kakav je, već onakav kakvim ga mi vidimo.